Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/9/d9fc26de-32ab-41ff-a8f2-202ea3d1c327/minoritykids.sk/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Najlepší záujem dieťaťa znie často ako zaklínadlo, ktoré sprevádza každé rozhodovanie o deťoch. Žiaľ, každý si záujem dieťaťa interpretuje po svojom. Kto je kompetentný jednoznačne určiť, čo je v záujme dieťaťa? Existujú zákonné kritériá, ktoré treba vždy rešpektovať pri rozhodovaní o záujme dieťaťa? Ak hovoríme o zdravom životnom prostredí, tak si uvedomujeme, kde žijú teraz naše deti, čo jedia, čím ich obklopujeme alebo v  čom ich obliekame?

V súvislosti s januárovými a februárovými udalosťami ohľadne pitnej vody v mojom okolí, som vyhodnotila, aké sme mali v našom čase my, generácia Y, X krásne detstvo. Pili sme zo studne pri jazere, bývali sme v malom mestečku bez MHD a bez priemyselného parku. Mali čerstvé „BIO“ ovocie zo stromu babky a kopu výhod, ktoré človek ocení až vtedy, keď to porovná so životom moderných detí. Tablet, mobil s youtubom či Facebookom, inteligentné knihy, značkové veci. „Naše deti majú všetko“- by sme tak mohli uzavrieť myšlienku…Nemajú však zdravé a čisté životné prostredie. A ako smeruje ľudstvo, ani to do budúcna nevyzerá lepšie.

„Voda je drahý prírodný element a mnohí nám závidia. Existujú krajiny, v ktorých vyslovene pre vodu bojujú. (Zdroj: Edgar Hiller, Skládka vo Vrakuni) Od novembra 2017 bola pitná voda na Žitnom ostrove kontaminovaná v 6 dedinách. Je možné, že to ohrozuje aj viac dedín.  Tieto predvianočné udalosti sa vnímajú skôr ako tragické, preto má pomôcť civilná aktivita, tak kde zákon a odborné znalosti už zlyhaly.

 

Poslanie rodičovgreen a hlavných verejných činiteľov je za každých okolností pomôcť deťom, pretože predstavujú budúcnosť regiónu a takisto pomôcť regiónu, pretože tu sú podmienky pre rozvoj a život budúcej generácie. Ale po hore uvedenej tragédie, sú naozaj dané? Je prípad kontaminácie atrazínom tentokrát už náučné pre Žitný ostrov? Muselo sa s vyhlásením a riešením čakať až do dnešného dňa? Mohlo sa vôbec konať skôr? Už 50 rokov sa  snaží náš systém vyriešiť prípad závodu Dimitrovka, určite sa niektoré veci pomeniť nedájú. ALE!!!! Nebezpečné toxické materiály sa neodporúčajú nechať v tom stave ako sú teraz uložené v skládke. Je tiež dôležité zistiť, čo spôsobuje tento konkrétny problém kontaminácie atrazínom. Ak tak neurobíme teraz, naše deti budú môcť kupovať flaškovú vodu, alebo môže to žiaľ zapríčiniť aj horší scenár. Atrazín je  pesticíd, kto si myslí, že náš problém je dočasný a uhlíkové filtre ho vyriešia, sa pravdepodobne mýli, nakoľko je to vo vode od roku 2009. Určite je to veľký krok vpred, že existujú ľudia, ktorí hľadajú možnosti, alebo iniciujú dialóg. Sú takí, ktorí chcú meniť veci v okolí. Musí sa stať katastrofa, aby sa prijali preventívne opatrenia? Tak by to malo byť správne, aby sa o deti starali nielen ich rodičia, ale aj štát v ktorom žijú.

Úlohou rodičov a všetkých orgánov a inštitúcií je zabezpečiť zdravé a šťastné detstvo pre deti, nielen na Žitnom ostrove, na Slovensku, ale na celom svete. Uznajme si, že to nie je možné s kontaminovanou vodou. Iba zdravé životné podmienky môžu zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj budúcich generácií. Tak ako majú naše deti právo na dôstojné detstvo, na výchovu v našom materinskom jazyku, na výber vierovyznania, právo na vyslovenie si vlastného názoru, mali by určite mať ten základ…Čistú vodu a čistý vzduch!

The following two tabs change content below.
Bott Livia
Je zakladateľka a projektová manažérka MINORITY KIDS. Štúdium absolvovala v oblasti ekonómie v špecializácií regionálny rozvoj a európske štúdie . Pracovné skúsenosti má z oblasti marketingu,fundriasingu, manažmentu neziskových organizácií v UNDP, Eurocord-Slovakia, Nadácii pre deti Slovenska. Venuje sa výskumu v oblasti gender wage gap, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí na pracovnom trhu a cezhraničnej spolupráce. Má dve deti a riadi OZ FutuReg. Rada sa venuje svojim projektom v rámci EUprojekt, srdcovou záležitosťou je však Minority Kids.Má rada taliansku kuchyňu, cestovanie a organizovanie.
Bott Livia

Latest posts by Bott Livia (see all)