Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/9/d9fc26de-32ab-41ff-a8f2-202ea3d1c327/minoritykids.sk/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

  Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša. Odvtedy uplynulo 93 rokov a situácia vo svete sa podstatne zmenila.

 “Je smutné, že v našej krajine, členskom štáte Európskej únie, sa pre mnohé rómske deti sa za tie roky veľa nezmenilo. Žijú v osadách, kde je obrovská chudoba, kde nie je pitná voda, kanalizácia, ba ani elektrina. Ich rodičia sú chudobní, nevzdelaní a nedokážu vyjsť z tohto začarovaného kruhu.” hovorí Agnes Horváthová z občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom.

Vačšina ľudí argumentuje tým, že Rómovia nechcú robiť. Ak ste však pozorní a pozriete sa, kto robí tie najšpinavšie, najťažšie práce, tak sú to Rómovia. Kto kope kanále, kto upratuje v nemocnici, kto umýva v reštauráciách riad?

 „Takmer tridsať rokov hovoríme o tom, že rómske deti potrebujú posilniť svoju identitu, ale nevieme im vytvoriť na to podmienky. Chýbajú učebnice, učebné pomôcky, chýbajú učitelia, ktorí by sa už na vysokej škole oboznamovali s prostredím, z ktorého takéto dieťa pochádza a vedeli ho motivovať. Zarmucujúca je skutočnosť, že ak sa nepohneme z miesta, o desať alebo dvadsať rokov bude situácia horšia, lebo takýchto detí bude viac.”

The following two tabs change content below.