Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/9/d9fc26de-32ab-41ff-a8f2-202ea3d1c327/minoritykids.sk/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Základnú školu s materskou školou v Demandiciach v okrese Levice navštevuje viac ako 30 percent žiakov z rómskej komunity. Zaujímalo nás, čo z pohľadu pedagogickej asistentky Nadeždy Malčekovej potrebujú deti pri nástupe do základnej školy najviac.

Deťom najviac pomáha, ak sa učiteľ dieťaťu predstaví ako jeho priateľ, ktorý mu rozumie. Učiteľ má školu predstavovať ako miesto, na ktorom sa dieťa veľa naučí a zároveň môže byť dieťa samé sebou. Dieťaťu pomáha tiež kladný postoj rodiča voči pedagógovi. Ak rodič a pedagóg nájdu spoločnú reč a spoločne dbajú o to, aby dieťa rozširovalo svoje vedomosti, škola sa stane najobľúbenejším miestom pre dieťa. Túto teóriu som si overila počas práce s rómskymi deťmi a ich rodičmi a je potešujúce, keď vidíme, že deti odmietajú poobede ísť domov, pretože sa s nami cítia dobre a bezpečne. Sú ako doma.“

Ilustračné foto: Romano nevo ľil.

Ilustračné foto: Romano nevo ľil.

Okrem ľudského prístupu pomáha podľa Nadeždy Malčekovej školám aj dobré technické vybavenie a kvalitné učebnice. Základná škola v Demandiciach má v každej triede interaktívne tabule a vďaka rôznym programom vieme tvoriť pracovné listy na predmety. Deti to baví a sú oveľa tvorivejšie. Nie je to však celkom ideálne. V škole chýbajú pracovné listy, didaktické pomôcky podporujúce motoriku dieťaťa a logické myslenie, na matematiku, geografiu, či biológiu.

The following two tabs change content below.
Agnes Horvathova
Je redaktorka rómskej stránky a článkov, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Rómskej téme sa venuje od roku 1991. Pracovala tiež ako PR manažérka na Úrade splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity. Bola dve volebné obdobia členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.
Agnes Horvathova

Latest posts by Agnes Horvathova (see all)