Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/9/d9fc26de-32ab-41ff-a8f2-202ea3d1c327/minoritykids.sk/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Gondoljunk vissza az iskolás időszakunkra. Kinek volt olyan osztálytársa, aki csúnyán írt, kevésbé értette a matematikát, aki állandóan izgett-mozgott a padban, aki állandóan ügyetlen volt, akinek nehezen ment egy idegennyelv megtanulása, aki nem tudott odafigyelni az órán vagy a „tanárok réme” volt? Vajon meg lehet előzni a problémát?

Az Artis művelődési-, képességfejlesztő- és rehabilitációs központ – polgári társulás célja új keretek közé helyezni a képességfejlesztés fogalmát, helyét Szlovákiában.

Fő célunkként tűztük ki a Szlovákia területén élő sajátos nevelési igényű gyermekek, felnőttek képességfejlesztését, nevelését és normál fejlődésmenetű, valamint tehetséges gyermekek tehetséggondozását. Nemcsak azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akiknél már kialakult egy bizonyos probléma, a megelőzésre, valamint a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk.

A tevékenység, szakmai felépítése szempontjából újszerűnek számít nálunk, és módszerei kevésbé ismertek vagy egyáltalán nem érhetőek el Szlovákiában. Az egyénre szabott terápia során az egészségügy és a pedagógia elemei komplex egységet alkotnak. Szlovákiában az elsők közt alkalmazzuk a nemzetközi szinten elismert, hungarikumnak számító Pető-módszert, illetve a tanulási problémákkal küzdő gyermekek részére megalkotott, nálunk kevéssé ismert terápiás lehetőségeket (Kulcsár-féle mozgásterápia, Tervezett szenzomotoros tréning – TSMT).

A központ keretein belül egy olyan szakmai műhely működik (gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, fejlesztő pedagógus közreműködésével), melynek célja a szakemberek egymás közti kommunikáció elősegítése, ezáltal a sikeres fejlesztés megtámogatása.

Miért hangsúlyozzuk a korai felismerést? Miért kell már a születés előtt, szülés után foglalkozni a csecsemővel és az édesanyával? Mi állhat az iskolában jelentkező tanulási, figyelmi vagy magatartásproblémák mögött? Miért nem létezik lusta baba? Miért kell foglalkozni a képességekkel?

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, nem differenciálódnak megfelelően. Több terület elégtelen működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartászavarhoz vezethet. Ezeket a hiányosságokat próbáljuk megelőzni, kialakulásuk esetén korrigálni, illetve tanácsot adunk a szülőnek az otthoni fejlesztéssel kapcsolatban.

artis

Célcsoportjaink a következők:

 • Koraszülötteket és időre született csecsemőket nevelő családok
 • Normál fejlődésmenetű és tehetséges gyermekeket (0-15 éves) nevelő családok
 • Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok
  • mozgássérült, mozgáskoordinációs zavarokkal élő
  • tanulásban- és értelmileg akadályozott,
  • halmozottan sérült,
  • tanulási zavarokkal küzdő,
  • figyelem- és magatartási zavarokkal élő, hiperaktív viselkedési formával élő
  • megkésett beszédfejlődésű,
  • autizmus spektrum zavarral élő gyermekek.
 • Pszichés zavarral küzdő gyermekek (szorongás, önértékelési problémák, agresszió)
 • Központi idegrendszeri sérült felnőttek (mozgássérült, koponyasérülés, agyvérzés, sclerosis multiplex, Parkinson-kór)

Alkalmazott módszerek: Pető-módszer (konduktív pedagógiai módszer), Delacato-módszer (Kulcsár-féle mozgásterápia), Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT), neurofeedback tréning. Egyéb módszerek: komplex gyógypedagógiai fejlesztés, pszichológiai ellátás, pszichológiai tanácsadás, szülő-segítő foglalkozások, egyéni- és kiscsoportos zenefoglalkozások.

Milyen foglalkozásokat tartunk?

Újszülöttek, koraszülöttek, csecsemők

Komplex játékos foglalkozást kínálunk újszülött kortól, amely magában foglalja a mozgástevékenység és a kognitív funkciók fejlesztését, és az önellátási szokások kialakítását. Külön hangsúlyt fektetünk a manipulációs- és játéktevékenységre, a beszéd korai fejlesztésére, a testvázlat kialakítására, a gyermek ismereteinek bővítésére.

Foglalkozások: hempergő, kúszó-mászó, tipegő, jövő-menő korosztálynak, valamint óvoda előtti, felkészítő fejlesztő foglalkozások

Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek

Az óvodáskorú gyermekek anyanyelven való fejlesztése kiemelt jelentőségű, hiszen a 3-6 éves kor a legszenzitívebb időszaka a beszédfejlődésnek. Ekkor fejlődik legintenzívebben a gyermek beszéde, amely egybeesik az ugrásszerű mentális és pszichés fejlődéssel. Az iskoláskorú gyermekeknél az egyre bővülő ismeretek megszerzésének feltétele a fogalomalkotás, s ez szintén az anyanyelven a legegyszerűbb. Az óvodás- és iskolás korú gyermekek esetében is nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás- (nagymozgás és finommozgás), a megismerő képességek (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók), valamint a beszéd (beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat) fejlesztésére. Nem kevésbé fontos része munkánknak az önállóságra nevelés, a szociális képességek fejlesztése normál fejlődésmenetű, sajátos nevelési igényű (értelmi elmaradás, tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, diszartria, diszortográfia, valamint a figyelem- és magatartási zavarok, autizmus spektrum zavar) vagy akár tehetséges gyermekek esetében is. A fejlesztés kulcsfontosságú része ezen zavarok megelőzése, illetve a már kialakult problémák korai felismerése és kezelése. A foglalkozások kiscsoportos (legfeljebb 4 fő) keretek közt zajlanak, így a gyógypedagógiai segítségnyújtás mellett törekszünk a gyermekek közösséghez történő hozzászoktatásának támogatására, valamint a fejlesztésekhez és otthoni foglalkozáshoz kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre.

Felnőtteknek szóló fejlesztő terápiás foglalkozások

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a felnőttek rehabilitációját sem. Szakembereink szakmailag felkészültek a központi idegrendszeri sérültek (stroke betegség, sclerosis multiplex, Parkinson-kór, koponyasérülés utáni állapot, baleset utáni állapot, mozgássérült állapot) fejlesztésére is. Képességfejlesztő foglalkozásainkon különféle terápiás, fejlesztő módszereket alkalmazunk.

Szolgáltatások bemutatása:

Lehetőséget kínálunk egyéni, illetve csoportos fejlesztő órákra, mindezt természetesen az egyén szükségleteit figyelembe véve.

Szakmai kompetencia

Hlavácsek Réka, konduktor, fejlesztő pedagógus

Artis centrum dsc_4419egyik alapító tagja, a budapesti Pető Intézetben végezte tanulmányait konduktorként, fejlesztő pedagógusként. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem szakán végzett pszichológia szakon és magyar nyelv és irodalom tanárként. Szakmai gyakorlaton vett részt: a kisbéri Batthyány Kázmér Kórház Kisbér Mozgásszervi Osztályán, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Mozgásszervi Osztályán, a biatorbágyi Gekko Képességfejlesztő Központban, Gárdony-Agárdon működő komplex korai fejlesztő központban.

 

Melecski Júlia, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, TSMT- terapeuta

A központ egyik alapító tagja, aki gyógypedagógusként vesz részt a fejlesztésben, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán végzett gyógypedagógia szakon, ezt követően hazatért szülőföldjére. Jelenleg ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán mesterképzést folytat – gyógypedagógiai terápia szakon. Szakmai tapasztalatát a GEKKO Biatorbágy Képességfejlesztő Játszóházban, valamint a Muzslán működő Endrődy János Alapiskolában szerezte.

Mgr. Momková Erika, pszichológus

A Nagyszombati Egyetemen végezte tanulmányait. Fontosnak tartja, hogy egy kétnyelvű gyermek esetében a pszichológiai ellátás első lépése az legyen, hogy szakmai szempontok alapján eldöntsük, melyik a gyermek anyanyelve. Majd ezt a megállapítást figyelembe véve kell a gyermekkel tovább foglalkozni és az anyanyelvén nyújtani pszichológiai ellátást.

Hanza Rolanda, zeneoktató

Hanza Rolanda a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem pedagógia szakán végzett zene tagozaton. Szakmai tapasztalatát az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, zeneoktatóként végzi, továbbá az Adysuli Éneklő Diákjai és a Vox Solaris karnagya. A zenei tehetséggondozásra fordít figyelmet, valamint nagy hangsúlyt fektet a gyerekek zenei képesség- és készségfejlesztésére, ezáltal az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Foglalkozásai fontos részét képezi a csoportos éneklés élménye. Kodály tanítása nyomán a zenei nevelést a teljes emberré való nevelés, a „léleknevelés” fontos eszközeként illeszti bele foglalkozásaiba, hiszen a zeneoktatás egyértelműen növeli az inteligenciaszintet, javítja a gyermekek szómemóriáját, növeli az agy teljesítményét.

A cikk írója Hlavácsek Réka, az Artis centrum képességfejlesztő-központ vezetője.

 

 

 

The following two tabs change content below.
minoritykids

minoritykids

A Minority Kids önkéntesei aktív szülők, anyukák, ügyes nők vagy segítőkész szakképzett szakemberek – online közegben: ***Bartalos Tóth Iveta***Kantner Éva ***Štefkovič Patasi Ági ***Gálffy Hodosy Marianna ***Jakubecz Erzsébet ***Veress Anita ***Érsek Szilvia *** Mészáros Edina ***Sallay Erika-***Reiter Nyitrai Nóra *** Mészáros Krisztina- ***Bíró Huszár Ágnes
minoritykids

Latest posts by minoritykids (see all)