Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/9/d9fc26de-32ab-41ff-a8f2-202ea3d1c327/minoritykids.sk/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

O nás

Združenie Phoenix, vedúci partner projektu sa v rámci svojich ďalších aktivít už dlhodobo venuje témam postavenia maďarských žien a detí na Slovensku, o čom svedčia projekty, ktoré sa pravidelne opakujú a pokračujú aj po vyčerpaní finančných dotácií.

Portál www.minoritykids.fonix.sk má dve nosné piliere, ktorými sú deti a ich matky, ktoré majú záujem o informácie. Spoločenský efekt a súdržnosť malej komunity maďarských a rómskych matiek a detí môže byť predpokladom na úspešné fungovanie projektu.

Máme dlhodobú víziu vytvoriť centrum pomoci a vzájomnej podpory pre deti a podnikateľské podporné centrum pre mamičky-ženy.

Naším hlavným poslaním je presadzovanie záujmov, obhajovanie  práva napĺňanie potrieb menšinových detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa OSN. Dlhodobo je dôležité sieťovať aj s inými menšinovými organizáciami na Slovensku. V projekte spolupracujeme  s rómskym partnerom projektu Romano Kher – Rómsky dom. Je to organizácia, ktorá má tiež veľmi rozsiahle skúsenosti v oblasti vzdelávania detí a verejnosti.

„Všetci dospelí raz boli deťmi, no len máloktorí sa na to pamätajú.”

Antoine de Saint-Exupéry

Zámer: Rodinné, právne a duševné problémy sa dajú riešiť osobne u špecialistov a niektoré informácie sú aj prítomné na niektorých slovenských webových portáloch, ale pre rodičov z menšín sa to zatiaľ nenachádza v regionálnej podobe v materinskom jazyku.

Misia : Potrebnosť portálu je významná, pretože v slovenskej iniciatíve Koalície pre deti sa ani jedna maďarská a rómska organizácia nezaoberá právami menšinových detí, pričom ich situácia a konkrétne problémy sa odporúčajú riešiť najmä v materinskom jazyku, v ktorom dieťa bez zábran komunikuje.

Vízia :Všeobecné poradenstvo bude portál zabezpečovať v oblastí právneho poradensta, coachigu a pracovného trhu, zabezpečí tak vzdelávanie maďarských i rómskych matiek na Slovensku.  Poskytne zoznam inštitúcií, ktoré venujú deťom, alebo zosumarizuje inštitútcie kde majú deti právo a možnosť na  vzdelávanie a rozvoj aj v materinskom jazyku.