Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_1/d/9/d9fc26de-32ab-41ff-a8f2-202ea3d1c327/minoritykids.sk/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Práva podľa Dohovoru o právach dieťaťa
OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí celého sveta. V roku 1959 schválili Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa, ktorý štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nemu pristúpila aj Slovenská republika. Práva dieťaťa sú v ňom rozdelené do 4 veľkých kategórií.
1. Práva dieťaťa na prežitie
2. Práva dieťaťa na zdarný vývoj
3. Práva dieťaťa na slobodu názorov a prejavu
4. Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva

Zhrnutie práv z Dohovoru o právach dieťaťa.
Deti majú právo:
1. byť so svojou rodinou, alebo s ľuďmi, ktorí sa o ne najlepšie postarajú;
2. na dostatok jedla a pitnej vody;
3. na adektvátny životný štandard;
4. na zdravotnú starostlivosť;
5. handicapované deti majú právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie;
6. hrať sa;
7. na bezplatné vzdelávanie;
8. byť v bezpečí a aby sa im neubližovalo;
9. deti nesmú byť využívane ako lacná pracovná sila alebo ako vojaci;
10. deťom musí byť dovolené hovoriť ich vlastným jazykom a vyznávať ich vlastné náboženstvo a kultúru;
11. vyjadriť svoje názory a stretávať sa, aby svoje názory vyjadrili.

Deti a ich životné prostredie

Deti a ich životné prostredie

Najlepší záujem dieťaťa znie často ako zaklínadlo, ktoré sprevádza každé rozhodovanie o deťoch. Žiaľ, každý si záujem dieťaťa interpretuje po svojom. Kto je kompetentný jednoznačne určiť, čo je v záujme dieťaťa? Existujú zákonné kritériá, ktoré treba vždy rešpektovať...
Profesionálne rodičovstvo je poslanie, nie práca

Profesionálne rodičovstvo je poslanie, nie práca

Profesionálne rodičovstvo neznamená zmenu len pre profesionálnu rodinu, ale najmä pre deti, ktoré do nej prichádzajú. Veľa z nich prechádza ťažkým obdobím a striedaním miest. Málokedy prichádza do rodiny malé batoľa. Častokrát sú to deti, ktoré poznajú svojich biologických rodičov a majú svoje návyky, často nesprávne. Dôležité je uvedomiť si, že ide o ľudskú bytosť, ktorá je jedinečná.

August v škôlke

August v škôlke

Koľko žiakov musí mať škôlka, aby ju vôbec mohli otvoriť? Zákon hovorí, že sa materská škola zakladá spravidla pri počte 10 detí. Z textu vyplýva, že detí by teoreticky mohlo byť menej, ale musel by existovať na zriadenie takejto menšej škôlky relevantný dôvod. Čo...
Segregácia rómskych detí

Segregácia rómskych detí

Segregácia žiakov na rómskych a majoritných (maďarských), ku ktorej prichádza v Moldave nad Bodvou a ktorá je témou článku Mózesa Szabolcsa v denníku Új szó zo dňa 3. augusta 2016,  nie je ojedinelý jav. Sme svedkami toho, že priepasť medzi chudobnými a bohatými,...
Matka na pracovisku part-time (právo)

Matka na pracovisku part-time (právo)

Je zamestnávateľ povinný skrátiť zamestnancovi – rodičovi pracovný čas, ak sa stará o dieťa? Áno. Uvedené právo majú tehotné ženy a rodičia starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov. Dôležité však je zamestnávateľa o skrátenie pracovného času požiadať....