skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Ako Porozumieť Deťom   

Ako porozumieť deťom 

Ako porozumieť deťom   

Dnes by som vám rada priblížila metódu NLP (Neuro-lingvistického programovania), ktorá patrí medzi moje najobľúbenejšie techniky.

Najprv chcem zdôrazniť, že sú dve skupiny, do ktorých rozdeľujeme vývin detí:

  1. Deti od 0 – 7 rokov –  v tomto veku hovoríme o programoch, ktoré si deti odnášajú do života. V tomto veku dieťa využíva svoje podvedomie, t. z. k ničomu nepristupuje racionálne, či logicky.

V tomto období si buduje základy vo všetkých oblastiach života – v láske, práci, dôvere, športe, stravovaní. Dieťa všetko vníma celým telom – uprednostňuje pocity a vnemy pred slovami. V tomto období dieťa ešte nevie povedať čo chce, po čom  túži.

  1. Deti od 7 – 14 rokov – dieťa si buduje svoj temperament (osobnosť, farebnosť) a už používa svoje vedomie. V tomto období je už schopné povedať, čo chce, po čom  túži a čomu by sa chcelo venovať.

Ako dosiahnuť, aby naša komunikácia s deťmi fungovala?

Technika NLP:

  1. Vytvorte SCENÁR –povedzte svojim deťom, čo sa chystáte robiť, najideálnejšie hneď ráno. Váš program uveďte v niekoľkých bodoch. (Napríklad: Ráno sa  umyjeme, oblečieme sa a pôjdeme nakupovať  potraviny, potom sa zastavíme u babičky a pôjdeme na pizzu do pizzerie, kde je aj detský kútik).
  2. OTÁZKY – dieťa môže súhlasiť, ale môže aj namietať a povedať „Mohli by sme ísť aj do drogérie kúpiť novú zubnú kefku?“ alebo  “Môžeme jesť aj niečo iné ako pizzu?“ a my môžeme odpovedať „Áno, v pizzerii si vyberieš, na čo budeš mať chuť“.

Samozrejme môžeme aj nesúhlasiť a keď sa dieťa opýta: “Môžeme si zobrať tablet?“  odmietneme a povieme napr. “Načo ti bude tablet? K babičke ideme preto, aby som jej pomohla upratať a bola by som rada, keby ste sa zatiaľ s ňou rozprávali a urobili nám zatiaľ dobrý čaj. Vyhovuje vám takýto plán?“

  1. AKCIA – konanie podľa scenára – práve v tomto bode je veľmi dôležité dodržať kroky , ktoré sme si naplánovali. Ak rodič bezdôvodne rozhodne, že sa do pizzerie nepôjde, veľmi naštrbí dôveru detí.

Sú situácie, keď zmena programu má svoje dôvody. Napr. niekto z rodiny ochorie a je potrebné ísť domov. Tento dôvod je  však nevyhnutné  vysvetliť a dohodnúť sa. Pri tejto technike sa dieťa naučí s nami spolupracovať.

Rady a tipy: 

  1. S dieťaťom hovorte vždy tak, aby ste boli na úrovni jeho očí.
  2. Vždy dieťaťu prikážte len jednu vec – napr. „Choď si umyť zuby“. Ak mu poviete: „Choď si umyť zuby, potom si daj pyžamo, vezmi si maca a choď spať“, dieťa väčšinou nebude s vami spolupracovať. Nie preto, že nechce, ale toľko príkazov si nezapamätá a nám sa môže zdať, že je dieťa pojašené.
  3. Ak niečo od dieťaťa chcete, vždy si k nemu čupnite a povedzte mu: “Bola by som rada, keby si  šiel spať“. Čakajte a pozerajte sa na dieťa – počítajte pritom do 10 – vetu opakujte dovtedy, kým dieťa neurobí to, čo chcete. Na začiatku môžete počítať do desať,  avšak keď si na to dieťa zvykne, poslúchne oveľa skôr.

Všetky metódy som ako matka odskúšala u svojich detí a viem, že fungujú. Na záver by som vám chcela povedať, že si uvedomte, že ste úžasný rodič, aj keď tieto techniky nezvládnete každý deň, v každej situácii, ale praxou sa budete neustále zlepšovať.

Želám vám veľa šťastia a budem rada, ak nám napíšete o svojich poznatkoch vo využívaní uvedených techník. Zopár týždňov si ich odskúšajte – aj pre deti je to bude nová vec a musia sa prispôsobiť novej komunikácii.

Eli Mišovichová


 [AH1]Tu by bolo dobré rozpísať skratku.

Back To Top