skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk

Cieľom projektu je ochrana práv a záujmov menšinových (maďarských a rómskych) detí a matiek alebo pre deti najdôležitejším rodinným príslušníkom.

Online priestor sa vytvára na základe týchto zásad:

  • ADVOKÁCIA – presadzovanie systémových zmien v rodinnej starostlivosti poskytovanej deťom, ich matkám, ženám v spolupráci so slovenskými organizáciami
  • INFORMOVANIE – cenné informácie a rady v oblasti zdravej výchovy menšinových detí, príprava zoznamov  regionálnych odborných služieb menšinových detí (pediater, psychológ, psychiater)
  • POMOC – poskytovanie adresného poradenstva týraným deťom, ženám, mamičkám a ich deťom vo všeobecnosti na online poradni anonymne
  • OSVETA – kvalitné zvyšovanie povedomia verejnosti o právach detí a matky
  • PRAKTICKÉ RADY – možnosti pre zdravší rozvoj dieťaťa a šírenie informácií
  • NETWORKING – spoluprácou s domácimi a zahraničnými organizáciami, vytváraním komunity, ktorej členky navzájom zdieľajú svoje skúsenosti,
  • PUBLIKÁCIE – spracovávanie relevantných tém v podobe článkov a štúdií a ich uverejňovanie na stránke
  • KOMUNITA- aktívne zapojenie detí majoritnej aj minoritnej skupiny, a relevantných osôb, matiek a žien goals

Save

Back To Top