skip to Main Content
info@minoritykids.sk

Práva podľa Dohovoru o právach dieťaťa
OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí celého sveta. V roku 1959 schválili Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa, ktorý štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nemu pristúpila aj Slovenská republika. Práva dieťaťa sú v ňom rozdelené do 4 veľkých kategórií.
1. Práva dieťaťa na prežitie
2. Práva dieťaťa na zdarný vývoj
3. Práva dieťaťa na slobodu názorov a prejavu
4. Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva

Zhrnutie práv z Dohovoru o právach dieťaťa.
Deti majú právo:
1. byť so svojou rodinou, alebo s ľuďmi, ktorí sa o ne najlepšie postarajú;
2. na dostatok jedla a pitnej vody;
3. na adektvátny životný štandard;
4. na zdravotnú starostlivosť;
5. handicapované deti majú právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie;
6. hrať sa;
7. na bezplatné vzdelávanie;
8. byť v bezpečí a aby sa im neubližovalo;
9. deti nesmú byť využívane ako lacná pracovná sila alebo ako vojaci;
10. deťom musí byť dovolené hovoriť ich vlastným jazykom a vyznávať ich vlastné náboženstvo a kultúru;
11. vyjadriť svoje názory a stretávať sa, aby svoje názory vyjadrili.

Zdroj: detskyombudsman.sk

Back To Top