skip to Main Content
info@minoritykids.sk

Portál  www.minoritykids.sk je verejnoprospešným projektom advokácie maďarských detí na Slovensku.

Deti žijúce v menšinách znamenajú toľko, ako iné deti, majú svje práva, žijú si svoj život. Na našom portáli nájdete skoro všetko o právach detí, žijúcich v menšinách a o výchove dieťaťa vo všeobecnosti od odborníkov zrozumiteľne a úprimne.

OZ FutuReg je think tank, ktorý okrem vedecko – výskumnej činnosti sa venuje detským právam. Minority Kids online poradenský portál má dve nosné piliere, ktorými sú deti a ich matky, ktoré majú záujem o informácie. Súdržnosť malej komunity maďarských a rómskych matiek a detí môže byť predpokladom na úspešné fungovanie projektu.

O.Z. Phoenix, ako partner projektu sa v rámci svojich spoločenských aktivít už dlhodobo venuje témam postavenia maďarských žien a detí na Slovensku, o čom svedčia projekty, ktoré sa pravidelne opakujú a pokračujú.

Máme dlhodobú víziu vytvoriť centrum pomoci a vzájomnej podpory pre deti a podnikateľské podporné centrum pre mamičky-ženy.

Naším hlavným poslaním je presadzovanie záujmov, obhajovanie  práva napĺňanie potrieb menšinových detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa OSN. Dlhodobo je dôležité sieťovať aj s inými menšinovými organizáciami na Slovensku. V projekte spolupracujeme  aj s rómskym partnerom projektu Romano Kher – Rómsky dom, ktorá má tiež veľmi rozsiahle skúsenosti v oblasti vzdelávania detí a verejnosti.

Všetci dospelí raz boli deťmi, no len máloktorí sa na to pamätajú.”

Antoine de Saint-Exupéry

Back To Top