skip to Main Content
info@minoritykids.sk

Hlavnou cieľovou skupinou sú rodičia, predovšetkým matky, ženy a deti maďarskej a rómskej národnosti žijúce na Slovensku, ktoré sú používateľmi internetu, číselne približne 50‒200 000 osôb. Táto skupina bude mať možnosť čítať online potrebné informácie o ochrane a možnostiach uplatnenia svojich práv a záujmov vo svojom materinskom jazyku, preto je dôležité, aby bol projekt realizovaný.

  • Menšinové deti ‒ rómske, maďarské, maďarské rómske deti, ktoré sú v súvislosti s ich menšinovými a ľudskými právami na okraji záujmu štátnych a neziskových organizácií
  • menšinové rodiny ‒ portál ich má zaujať aktuálnymi témami vo forme blogu a ľahkého čítania, preto môže mať okrem odborného charakteru aj informačný dosah
  • menšinové ženy, matky dotyčných detí ‒ plánujeme osloviť aj ženy s témami rozšírenia možností uplatnenia sa na pracovnom trhu; s tipmi, ako sa živiť podnikaním, osamostatniť sa a zároveň sa starať aj o deti

Problém, ktorý sa má riešiť cez web, bude anonymný, riešenie a odpovede sú vyhodnotené a konzultované s odborníkmi v oblasti rodinného, menšinového práva , špecialistu na pracovný trh žien, psychológa a coacha.

DETI:  Závažné témy týkajúce sa detí,  o ktorých sa často deti boja hovoriť a taja ich aj pred najbližšími, sú najmä  diskriminácia, intolerancia a agresivita v rodine.

MATKY: Časté závažné témy, o ktorých sa ženy osobne boja hovoriť (týranie, agresivita, domáce násilie, mobbing) sú predovšetkým

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom online formulára vyplnením svojej otázky či problému, naši odborníci zverejnia odpoveď bez uvedenia vášho mena. Tematické okruhy: ženské problémy rodinných a partnerských vzťahov, uplatnenia sa na trhu práce (napríklad po materskej dovolenke), zdravý vývoj detí a rešpekt pri ich výchove, problémy v škole a agresivita, diskriminácia v škole alebo intolerancia rovesníkmi inej národnosti.

Back To Top