skip to Main Content
info@minoritykids.sk

Ako sa pripojiť do projektu ako odborník, pomocník, doborvoľník či konzultant?
Východiskom projektu je potreba spoločnej a komplexnej právnej, duševnej ochrany maďarských a rómskych detí na Slovensku a zastupovanie ich záujmov.

Na „trhu verejnoprospešných organizácií“ nepoznáme aktívne cielený portál pre rovnoprávnosť detí a ich práv, ktorá zohľadňuje záujmy rodiny, preto sa hľadajú neustále nápomocní odborníci.  Pokračovaním projektu môže byť interaktívna online poradenská činnosť špecializovaná pre deti, zabezpečená spolupracovníkmi v oblasti pracovného trhu, práva, rodinného práva a medzinárodného práva a detí.

Hľadáme dobrovoľníkov na pozície:

  1. Dobrovoľník redaktor HU a SK
  2. Dobrovoľník editor pre blogové príspevky
  3. Prekladateľ HU SK
  4. Dobrovoľník pre Social Media
  5. Darca času 🙂
  6. Darca nefinančného daru, ako programovanie webstránky alebo know-how v oblasti online marketing

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@minoritykids.sk

Back To Top