skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Családbarát Munkahelyek – Munka és Magánélet IV

Családbarát munkahelyek – Munka és magánélet IV

Sorozat: Munka és magánélet

Milyen szerepeket töltök be a munkahelyemen és otthon? Mennyire tudom összhangba hozni a családi és a szakmai életemet? Kérdések, melyek nem csak az egyén, de a szűkebb környezetében élők életminőségét is jelentősen meghatározzák. A 21. században egyre több vállalat kezdi felismerni ennek súlyát, s igyekszik családbarát munkahelyi környezetet kialakítani.

Mi jellemzi a családbarát munkahelyeket? Először is a tudatosság, vagyis: a vezetők tisztában vannak azzal, hogy munkavállalóik nem tárgyak vagy gépek, hanem tudatos, érző lények, akik a vállalat falain kívül magán- és családi élettel is rendelkeznek. A felismerés viszont mit sem ér cselekedetek nélkül. A szervezeteknek törekedniük kell arra, hogy dolgozóiknak megfelelő támogatást nyújtsanak a munka és a magánélet közti egyensúly kialakításában/fenntartásában. A vállalatok ezt többféle módon is megtehetik, például a munkafeltételek módosításával, az alkalmazottak kisgyermekeiről való gondoskodásával, anyagi támogatással vagy családi programok szervezésével.

A rugalmas munkaidő, valamint a távmunka és a bedolgozói munka lehetővé teszik a különböző életszerepekből fakadó feladatok sikeres ellátását, így például a hivatali ügyek intézését, a gyermekek oktatási intézménybe való szállítását stb.

A rugalmas munkaidő alatt azt értjük, amikor a munkavállaló teljesen vagy részben maga oszthatja be, hogy bizonyos napokon mettől meddig fog dolgozni. Az utóbbi esetben a munkaadó meghatároz egy törzsidőt, vagyis egy idősávot, amikor a munkavállalónak kötelező benn tartózkodni a munkahelyén; a fennmaradó, úgynevezett peremidőben viszont a dolgozó maga oszthatja be az idejét. Például a MINTA Kft.-nél a munkásoknak reggel 8 és délután 1 óra között (törzsidő) a vállalatnál kell lenniük és a munkájukat kell végezniük, míg reggel 6 és 8 óra, valamint délután 1 és 5 óra között (peremidő) maguk dönthetik el, mikor dolgozzák le a maradék (napi 8 órás munkaidővel számítva) 3 munkaórát.

A távmunkát (szlovákul: telepráca) és a bedolgozói munkát (szlovákul: domácka práca) sokan azonosnak vélik. Igaz, mindkét esetben a munkavégzés rendszerint a munkáltató telephelyén, illetve székhelyén kívül (általában otthon) történik, viszont az előbbi munkaformánál olyan tevékenységről van szó, amelyet csak információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel tudnak elvégezni és eredményét is elektronikusan továbbítják.

A kisgyermekes szülőket (a kötelezően előírt dotációkon túl) a szervezetek pénzbeli juttatások, vagy különböző kedvezmények révén is támogathatják. Lehet ez plusz szabadság, ingyenes étkeztetés, szolgálati autó, vagy bármi más, ami könnyíteni igyekszik a dolgozó anyuka/apuka és annak családjának helyzetét.

Az utóbbi években egyre több vállalat (egyedül vagy más cégekkel összefogva) alapít bölcsödét, óvodát vagy napközit, így azon túl, hogy a szülők közel tudhatják magukhoz a csemetéiket, rengeteg időt és energiát is megspórolhatnak.

A különböző családi programok remek lehetőséget biztosítanak új barátságok kialakításához, régiek elmélyítéséhez.

Kutatások igazolják, hogy a családbarát munkahelyek pozitív hatással vannak mind az egyén (és annak családja), mind pedig a vállalatok életére. Az ember- és családközpontú környezetben a munkavállalók kevesebb stresszt élnek át, érzik, hogy feletteseik törődnek velük, bármikor számíthatnak a szervezet támogatására. Éppen ezért elégedettebbek az életükkel, kiegyensúlyozottabbak, több idejük és energiájuk jut a családjukra és a hobbijaikra. A cégek így motivált, dolgozni szerető, keveset hiányzó munkatársakat nyernek.

Egyes közvélemény-kutatások szerint Szlovákiában és Magyarországon egyre növekszik azon tudatos álláskeresők aránya, akik elsősorban az alapján válogatnak a potenciális munkaadók között, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá a munka és a magánélet megfelelő mértékű összeegyeztetéséhez. Mindezek ellenére mindkét ország még gyerekcipőben jár a családbarát munkahelyek megteremtésének területén. A Duna mindkét oldalán igyekeznek ösztönözni a vállalatokat arra, hogy társadalmilag felelős szervezeti kultúrát alakítsanak ki. Szlovákiában a Pontis Alapítvány 1998 óta évente adja át a Via Bona Sovakia díjat (hét kategóriában) olyan szervezeteknek, amelyek sikeresen alkalmazzák a fentebb tárgyalt koncepciót. Magyarországon is találunk hasonló példákat: évente kerül kiosztásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2010-ben alapított Családbarát Munkahely Díj, valamint a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Családbarát Vállalat Díja.

Bízzunk benne, hogy a jövőben gyarapodni fog azon munkahelyek száma, amelyek családbarát politikát folytatnak!

Péter Molnár

Andragógus, emberi erőforrás tanácsadó. Egyetemi tanulmányait Győrben és Révkomáromban végezte, szakterülete a pályaválasztási- és munkavállalási tanácsadás, valamint a személyiségfejlesztés. Jelenleg a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalban dolgozik szaktanácsadóként. Hivatásának tekinti az emberek segítését, életére és munkásságára nagy hatással van a pozitív pszichológia eszmerendszere.

Back To Top