skip to Main Content
info@minoritykids.sk
Nepokojné Dieťa

Nepokojné dieťa

Počas mojej práce sa často stretávam s mamičkami, ktorých dieťa je neustále nepokojné, hoci už všetko možné vyskúšali. Mamičky sa obviňujú, že asi ony robia niečo zle. Pozrime sa na problematiku z iného hľadiska. Na čo vôbec nemyslíme? Čo je za neustálym nepokojom dieťaťa?

Hneď na začiatku treba vylúčiť viac príčin, ako napr. tráviace ťažkosti, psychická nepohoda – prítomnosť cudzej osoby, alebo zmena prostredia, a iné nové podnety, na ktoré by dieťa mohlo reagovať citlivo. Keď aj po vylúčení hore uvedených možností problém stále trvá, tak je potrebné sa do problematiky viac zahĺbiť. Vtedy sa dostáva do popredia jedna nová téma v oblasti: Nezrelá nervová sústava.
Ľudská povaha a s ňou vývoj našej nervovej sústavy je postavená nádherne. Nervová sústava signalizuje počas vývoja tela rôzne prekážky, malé odchýlky, ktoré by nám mali zvýšiť pozornosť v tomto prípade. V nervovom systéme postupy dozretia sú sčasti zakódované a sčasti sa spúšťajú ako reakcie na vonkajšie podnety. Dozretie znamená, že dieťa z hľadiska motorického, psycho-kognitívneho a sociálneho vývoja podáva rovnaké výkony, ktoré zodpovedajú jeho veku a výkonom jeho rovesníkov. Pri odlišnom vývoji (spomalené, oneskorené, stagnujúce) môže byť dôvodom odlišná štruktúra nervovej sústavy a odchýlky v
nadväzovaní vzťahov. To nám napovedá, že nervová sústava je ešte nedozretá. Počas vývoja nervovej sústavy sa dajú u novorodenca už všimnúť prejavy, ktoré poukazujú na ťažkosti spracovávania podnetov rôznych oblastí.
Na aké prejavy treba dať pozor?
– bezdôvodný plač
– nepokoj
– ťažkosti so spaním
– precitlivenosť
– chýbajúca spolupráca
– citlivá reakcia na hlasitý zvuk
– citlivosť na oblečenie, rôzne chute, pach, materiál, napr. novorodencovi vadí vysačka oblečenia
– citlivosť na prudké pohyby
– citlivosť na rôzne podnety – nepokoj počas hojdania, pocit strachu
– problémy s koordináciou
– pre dieťa je problém funkčné použitie hračky
– dieťa nemá potrebu vyskúšať novú hračku
– problémy s pozornosťou

Nezrelá nervová sústava môže spôsobiť aj ťažšie prispôsobovanie sa dieťaťa prostrediu, čo často môže uľahčiť len stav podobajúci sa pobytu v maternici: fyzická blízkosť, a stav: „nech je mama stále len pri mne“. Ako sa to môže prejaviť v neskoršom období života? Vyplývajúc z týchto problémov má dieťa väčší strach vyskúšať nové veci, lebo nie vždy je si vedomé reakcií svojho tela. Pri náhlych životných udalostiach je menej flexibilné. V škole sa vyskytujú ťažkosti s pozornosťou, učením a prispôsobením sa. Bohužiaľ tento problém sám od seba nezmizne a ani z toho dieťa nevyrastie, ako počúvame aj od odborníkov.
Ako môžeme pomôcť?

– umožnime dieťaťu spoznať čo najviac chutí, vôní, zvukov, materiálov
– používajme hračky vplývajúce na vývoj nervovej sústavy: hojdanie, točenie a kotúľanie
– vytvorme denný režim
-vývoj pohybu napomáha zrelosti nervovej sústavy

Prvé a najdôležitejšie čo môžeme urobiť je nepodceniť skoré prejavy. Poraďme sa s odborníkom, ktorý je schopný posúdiť stav, úroveň vývoja a zrelosti nervovej sústavy u dieťaťa a vie zaznamenať odchýlky vo vývoji, preskúma ich príčinu, a pomôže vybrať vhodný spôsob terapie. Nezrelosť nervovej sústavy ovplyvňuje naše schopnosti, čo v budúcnosti môže vyvolať viac problémov v našom neskoršom živote. Nebojte sa pýtať!

Autorkou článku je Réka Hlavácsek, konduktorka, rozvojová pedagogička, bola spoluzakladateľkou Artis centrum.

Back To Top