skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk

Najzraniteľnejší sú tí najchudobnejší

O neopodstatnenom zaraďovaní rómskych žiakov do špeciálnych základných škôl sa napísali mnohé štúdie. Zaoberali sa ním medzinárodné inštitúcie, mnohí odborníci, ktorí nevedeli pochopiť, prečo viac ako 60 percent detí v špeciálnych školách tvoria deti z rómskych komunít. Štúdie zistili, že dôvodmi sú neznalosť vyučovacieho…

Čítať viac

Rómska identita pri vzdelávaní v základnej škole

Ako bývalá pedagogická asistentka a súčasná vychovávateľka v základnej škole  by som sa chcela podeliť o moje skúsenosti s vytváraním pozitívnej identity u rómskych detí. Pôsobím v škole, ktorá patrí medzi tie, v ktorých je vysoké percento žiakov z rómskych komunít. Ide o jednu z bratislavských škôl, kde nastala podobná…

Čítať viac

Viac ako druhé mamy

Keď sme v rámci jedného projektu v Nitrianskom regióne robili s rómskymi deťmi, boli sme nešťastní. V školách sme počuli o deťoch len samé negatívne veci:  majú veľkú absenciu, musia opakovať ročník, nerobia si domáce úlohy, rodičia sa im nevenujú a nechodia na rodičovské združenia. Rozmýšľali…

Čítať viac
Back To Top