skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk

WOWMOM v parlamente

" Mama Zorky a nezávislá poslankyňa NR SR. Venuje sa podpore žien a rodinnej politike. Je spoluzakladateľkou Platformy žien Slovenska a 10 rokov podnikala." Toto je oficiálne predstavenie Simony Petrik na sociálnej sieti, na oficiálnom profile poslankyne, kde vždy informuje o…

Čítať viac

Matka na pracovisku part-time (právo)

Je zamestnávateľ povinný skrátiť zamestnancovi - rodičovi pracovný čas, ak sa stará o dieťa? Áno. Uvedené právo majú tehotné ženy a rodičia starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov. Dôležité však je zamestnávateľa o skrátenie pracovného času požiadať. V žiadosti by bolo vhodné navrhnúť,…

Čítať viac

Pracujúca matka I.

Ako merať rodovú rovnosť? Index rodovej rovnosti Gender gap ako jeden z najdôležitejších gender ukazovateľov je vo všetkých dimenziách kvantifikovaná pomocou dvoch dostupných dát: publikovanej štatistiky a dát z medzinárodných organizácií a z výskumných dát kvalitatívneho prieskumu z Exekutívnej mienky World Economic Forum. Rodová rovnosť sa…

Čítať viac
Back To Top