skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Ako Podporiť Dobré Vzťahy Súrodencov?

Ako podporiť dobré vzťahy súrodencov?

Súrodenci hrajú v živote každého človeka dôležitú rolu: učíme sa, ako byť priateľmi a spojencami, ako sa deliť o veci, ako sa brániť, ako robiť kompromisy; učia nás láske, akceptácii, trpezlivosti, súcitu; dávajú nám podporu, chránia nás, bojujú za nás –rozvíjajú naše sociálne zručnosti aj emocionálnu inteligenciu. To, do akej miery a či budú vaše deti spolu vychádzať, môžete do istej miery ovplyvniť aj vy, ich rodičia.

Máme pre vás niekoľko rád:

1. Nikdy nehovorte, že jedného z nich ľúbite viac. Povedzte, že ich milujete za nich samotných špecifickým spôsobom a že ste radi, že ste ich rodičia.
2. Nikdy ich neporovnávajte a nepostavte jedného za vzor druhému. Vyvoláva to v tom druhom zbytočné napätie, žiarlivosť, hnev a odpor.
3. Sústreďujte sa na pozitívne vlastnosti a silné stránky vašich detí. Podporujte každého v tom, v čom je dobrý a povzbuďte v tom, v čom nie je.
4. Buďte spravodliví a dodržte vaše sľuby.
5. Dbajte na to, aby ste s každým vašim dieťaťom trávili kvalitný, nikým a ničím nerušený čas raz týždenne. Počas tohto času sústreďujte svoju pozornosť na to dieťa, ktoré je aktuálne s vami, a nebavte sa o jeho bratovi/či sestre.
6. Pravidelne vyčleňte čas, kedy je vaša rodina spolu. Môžete mať spoločné večery, rodinné porady, pravidelné rodinné výlety, deň vašej rodiny. Každá príležitosť posilňuje spolupatričnosť a lásku v rodine.
7. Zapájajte všetky deti do chodu domácností a do dôležitých rozhodnutí. Vypočujte si ich názor. Týmto zdôrazníte, že záleží vám na nich. Nepriamo vytvoríte priestor aj na to, aby mali možnosť spolupracovať, alebo sa spojiť, ak chcú niečo v rodine presadiť.
8. Nebuďte sudcom. Zapájajte sa citlivo do riešenia konfliktov a nedorozumení medzi vašimi deťmi. Vyjadrite dôveru v to, že dokážu spolu vyriešiť nezhody.
9. Všímajte si situácie, kedy sa k sebe správajú pozorne, s láskou, keď jeden zastane druhého, pomôže, podporí, keď sa spolu hrajú, trávia čas, kedy spolupracujú, vzájomne si pomáhajú. Stačí skonštatovať, čo vidíte, pôsobí to motivačne.
10. Nikdy nehovorte škaredo o jednom vašom dieťati v prítomnosti toho druhého, podržte ich a buďte korektný, konkrétnu situáciu, ktorá sa týka len jedného z nich, riešte diskrétne.

Keď ste v nejakej situácii bezradný, skúste si spomenúť na vaše detstvo a na to, ako to riešili vaši rodičia. Chcete to riešiť rovnako, vnímali ste ich prístup ako nápomocný, alebo skôr škodlivý? Tento tip vám pomôže vcítiť sa do kože vašich detí a verím, že vás nasmeruje k spokojnosti všetkých strán.

Érsek Silvia

Érsek Silvia

Detská psychologička, hrová terapeutka, autorka projektu Na káve so psychologičkou.Svoje štúdium psychológie ukončila v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, neskôr v Bratislave, a v Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka. Jej snom bolo zúčastniť sa výcviku v Terapii hrou, ktorý sa jej splnil pred rokom. Naďalej spolupracuje s Inštitútom Terapie Hrou. Momentálne vedie projekt Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Okrem psychológie buduje svoju sieť e-shopov v spolupráci s jednou špičkovou anti-agingovou spoločnosťou. Už odmalička snívala o tom, že bude ľuďom pomáhať, teraz má na to všetky nástroje.

Back To Top