skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Ako Ochránime Deti Pred Ohrozením Internetu?

Ako ochránime deti pred ohrozením internetu?

Deti majú talent na používanie informačno-komunikačných technológií a ľahko sa zorientujú aj na internete. Dokážu si sťahovať hry a aplikácie, ktoré potrebujú, vyhľadať si informácie, nájsť rôzne videá. Vydržia pred obrazovkami počítačov a tabletov niekoľko hodín denne. Rodičia s hrdosťou hovoria o tom, čo všetko ich deti dokážu robiť na internete. Niekedy však zabúdajú na nástrahy, ktoré táto moderná doba so sebou automaticky prináša. Z tohto dôvodu je nevyhnutné rozprávať sa s deťmi o tom, čo smú a čo nesmú robiť vo virtuálnom priestore. Rozhovor je potrebné smerovať aj na ohrozenia, ktoré internet prináša.

Dlhé monológy, poúčanie, vysvetľovanie, vyhrážky a pokarhanie nebývajú účinné. Chlapci a dievčatá často neberú vážne slová povedané takýmto štýlom. Myslia si, že už sú dostatočne zrelí a schopní chrániť sa od nebezpečenstiev virtuálneho sveta. Pritom kyberšikana, zneužitie osobných údajov, sexuálne obťažovanie, závislosti na sociálnych sieťach alebo počítačových hrách nie sú vôbec nové či zriedkavé pojmy.

Ako hovoriť s deťmi, aby vás počúvali?

1. Nečakajte na to, kým sa stane niečo zlé. Zahrňte vyššie spomenuté témy spontánne a prirodzene do rozhovorov počas bežného dňa.

2. Pýtajte sa vašich synov a dcér, čo všetko o bezpečnom správaní sa na internete vedia. Zaujímajte sa o ich skúsenosti a ich názory.

3. Predtým, ako dovolíte vašim deťom hrať počítačové hry, alebo po 13 roku života registrovať sa na sociálnych sieťach, dohodnite si pravidlá používania internetu. Dohodnite sa, kedy, kde a na čo môžu používať počítač, tablet a mobil, koľko času môžu byť na internete. Dohodnite sa, či budete mať prístup k ich profilu, alebo pravidelne si spolu prezriete ich profil. Pravidlá by mali byť jasné a pri ich nedodržaní je potrebné vyvodiť dôsledky.

4. Ak neviete, ako tieto témy otvoriť, môžete si pomôcť správami v novinách alebo televízii, ktoré sa venujú téme bezpečnosť na internete. Môžete si spolu pozrieť filmy, ktorých námetom sú tieto témy alebo si pozrieť aj obľúbený kreslený náučný seriál na portáli www.ovce.sk.

5. Určite poukážte na pozitívne možnosti používania internetu.

6. Preberte spolu tému ochrany osobných údajov.

7. Venujte sa témam etické a slušné správanie na sociálnych sieťach.

8. Budujte s vašimi deťmi úprimný, dôverný láskyplný vzťah. Tento vám zabezpečí, že v prípade potreby budete prvým človekom, komu sa vaše dieťa zdôverí a budete môcť čeliť ťažkostiam spolu.

9. Zaujímajte sa o vaše deti – nielen o to, aké majú známky v škole, ale aj o ich koníčky, rozširujte ich záujmy, rozprávajte sa veľa, všímajte si ich pocity, a berte ich problémy, s ktorými sa vám zdôveria vážne.

Na pomoc si môžete zavolať aj vášho poskytovateľa internetovej siete alebo technika, programátora, ktorý sa vyzná v technologických možnostiach zabezpečenia počítačov a tabletov. Takto viete ochrániť svoje deti pred násilným, nevyžiadaným obsahom, alebo obsahom pre dospelých. Ale bez toho, aby ste sa vzdelávali a používali zdravý sedliacky rozum to nepôjde. Ak niečomu nerozumiete, tak neváhajte a obráťte sa na ľudí majúcich skúsenosti v tejto oblasti.

Aj na tejto stránke je pre vás pripravené online poradenstvo zadarmo. Stačí poslať svoju otázku cez kontaktný formulár. Verím, že sa odhodláte a budete sa rozprávať s vašimi deťmi aj o náročných alebo nepríjemných témach s otvoreným srdcom, ukážete im, že ich pozorne počúvate a že vás úprimne zaujímate ich názory.

Érsek Silvia

Érsek Silvia

Detská psychologička, hrová terapeutka, autorka projektu Na káve so psychologičkou.Svoje štúdium psychológie ukončila v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, neskôr v Bratislave, a v Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka. Jej snom bolo zúčastniť sa výcviku v Terapii hrou, ktorý sa jej splnil pred rokom. Naďalej spolupracuje s Inštitútom Terapie Hrou. Momentálne vedie projekt Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Okrem psychológie buduje svoju sieť e-shopov v spolupráci s jednou špičkovou anti-agingovou spoločnosťou. Už odmalička snívala o tom, že bude ľuďom pomáhať, teraz má na to všetky nástroje.

Back To Top