skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Technológie By Nemali Ovládnuť Vaše Deti

Technológie by nemali ovládnuť vaše deti

Je všeobecne známe, že vedci na základe rôznych štúdií neodporúčajú deťom do 2 až 3 rokov používať tablety, mobily, ba ani sledovanie televízora. Čo však predškoláci a staršie deti? Akými zásadami je potrebné riadiť sa, aby informačno komunikačné technológie podporili a neobmedzovali vývin vašich detí?

Vo chvíli, keď sa dieťa začne socializovať mimo rodiny, teda nastúpi do materskej školy, bude na neho vplývať viac faktorov ako doma. Ide o rôzne technológie, s ktorými sa oboznámi v materskej škole alebo na návšteve u kamarátov. Deti sú veľmi zvedavé, učia sa rýchlo a majú prirodzený cit k ovládaniu tabletov a ďalších informačno-komunikačných technológií. V tejto súvislosti je potrebné mať na zreteli, že sledovanie videí, hranie hier na tablete alebo v mobile,  či pozeranie rozprávok by nemali byť jediným spôsobom spoznávania okolitého sveta a zábavy. K všestrannému a najmä zdravému vývinu detí je nevyhnutné, aby ich rodičia motivovali k činnostiam, ktoré ich uvedú do pohybu, podporia ich fantáziu, rozvinú umelecké cítenie, zlepšia ich zručnosti a rozšíria ich vedomosti.
Úlohou rodiča je, aby stanovil čas, ktorý bude jeho syn alebo dcéra venovať tabletu, mobilu alebo televíznym reláciám. Rodič musí dôsledne dohliadať na dodržiavanie pravidiel pri používaní tabletu, napriek tomu, že sa to deťom nebude vždy páčiť a budú chcieť posunúť hranice. Mama a otec by mali vedieť, aké videá sleduje ich dieťa, aké hry má nainštalované a rozhodnúť, či ide o vhodné alebo nevhodné programy.
Je potrebné, aby sa rodičia rozprávali so svojimi deťmi o základných pravidlách používania technológií a mali by im hovoriť aj o nástrahách, ktoré hrozia pri nevhodnej činnosti s nimi. Napríklad o vírusoch, ktoré je možné stiahnuť z internetu, o škodlivosti nadmerného používania tabletu, či o nevyhnutnosti zaobchádzať s nimi bezpečne a ohľaduplne. Zaujímajte sa o  hry, ktoré vaše deti hrajú, pýtajte sa ich, čo sa im na hrách páči, zahrajte si ich spolu. Zúčastňujte sledovania videí a rozprávok, pretože na zvedavé otázky vašich detí môžete odpovedať len vtedy, keď sa zapojíte do ich sledovania. Vyberajte programy, ktoré podporujú interaktivitu vašich ratolestí, odpovedajte na ich otázky, spievajte s nimi, tancujte s nimi, opakujte slová, ktoré požadujú plnenie úloh a snažte sa naučené veci napĺňať v praxi.

Podnecujte deti k zdravému životnému štýlu, zapájajte ich aj do starostlivosti o domácnosť, aby sa cítili byť súčasťou rodiny, ponúknite im klasické hračky a prežívajte spolu čo najviac času. Takto sa pričiníte o to, že technológie, ktoré vaše deti používajú, budú vašimi sluhami a nie pánmi, ktorí ich ovládnu.

Érsek Silvia

Érsek Silvia

Detská psychologička, hrová terapeutka, autorka projektu Na káve so psychologičkou.Svoje štúdium psychológie ukončila v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, neskôr v Bratislave, a v Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka. Jej snom bolo zúčastniť sa výcviku v Terapii hrou, ktorý sa jej splnil pred rokom. Naďalej spolupracuje s Inštitútom Terapie Hrou. Momentálne vedie projekt Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Okrem psychológie buduje svoju sieť e-shopov v spolupráci s jednou špičkovou anti-agingovou spoločnosťou. Už odmalička snívala o tom, že bude ľuďom pomáhať, teraz má na to všetky nástroje.

Back To Top