skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Matka Na Pracovisku Part-time (právo)

Matka na pracovisku part-time (právo)

Je zamestnávateľ povinný skrátiť zamestnancovi – rodičovi pracovný čas, ak sa stará o dieťa?

Áno. Uvedené právo majú tehotné ženy a rodičia starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov. Dôležité však je zamestnávateľa o skrátenie pracovného času požiadať. V žiadosti by bolo vhodné navrhnúť, ako pracovný čas upraviť. Zamestnávateľ je totiž povinný vyhovieť žiadosti o kratší pracovný čas (part-time) alebo iným spôsobom vhodne upraviť určený pracovný čas.

Aké benefity platia alebo neplatia pri práci na kratší pracovný čas (part-time)?

Vo vzťahu medzi part-time a benefitmi existuje v zákone jedna čarovná formulka, ktorá znie, že „Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.“  To znamená, že iba benefit, na ktorý má odpracovaný čas vplyv, môže byť znížený alebo nepriznaný.

Čo sa týka stravovania, to je zamestnávateľ povinný zabezpečiť každému zamestnancovi, ktorý počas jednej zmeny odpracuje viac ako 4 hodiny. Inými slovami ak pracujete denne aspoň 4 hodiny o stravné lístky sa nemusíte báť

Aké typy zmlúv sa dávajú pri čiastočnom úväzku, aké sú výhodné pre matky na MD, RD?

Otázka výhodnosti zmluvy je veľmi individuálna. Vo všeobecnosti však neodporúčame uzatvárať dohody o práci mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti), pretože najviac výhod zostáva zachovaných pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas a následne pri domáckej práci a telepráci (home office).

Back To Top