skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Deti –  V číslach A V Zákonoch

Deti – v číslach a v zákonoch

Na úvod

2.Právo dieťaťa byť rešpektovný –Do prvej kategórie patrí vaše právo na pomoc a ochranu zo strany a vašej rodiny. Máte nárok na lásku, pochopenie a pozornosť dospelých. Zdôverte sa im so svojími starosťami a pozorne si vypočujte ich rady – dopselí sa musia postarať, aby ste žili s pocitom bezpečia, v pokoji a vo vzájomnej dôvere. Nik nesmie s vami zle zaobchádzať, fyzicky a psychicky nás týrať. Nezamieňajte si však snahu rodičov a učiteľov viesť vás a a vychovávať s tyranizovaním. Rovnako ako vy chcete žiť s pocitom bezpečia, chcú žiť i ostatní a vašou povinnosťou je rešpektovať ich právo. Ste povinní poskytnúř pomoc každému, kto ju potrebuje, okrem prípadu, že by to bolo pre vás alebo okolie veľmi nebezpečné, alebo by vám v tom niekto pod hrozbou násilia bránil.

2.Právo dieťaťa na zdarný vývoj

Toto právo sa týka vášho vzdelania, prístupu k informáciam, máte právo na hru, oddych a kultúrne a športové aktivity. Ak chceme uplatniť svoje právo na vzdelanie, musíme aktívne pracovať na hodinách, nesmiete vyrušovať, a tak odopierať právo na vzdelanie svojim spolužiakom.

3.Práva dieťaťa na slobodu názoru a prejavu

Za uplatňovanie tohto práva vás nikto nesmie trestať. Nezamieňajte si to však s urážkami a znevažovaním druhých. Vaša sloboda sa končí tam, kde sa začína právo vášho spolužiaka.Tak ako vy máte právo na ochranu súkromia a dôstojnosť, majú ho aj iní. Rešpektujte dobré meno svojich spolužiakov a učiteľov, hodnoťte ich spravodlivo a vyhýbajte sa rozširovaniu klebiet.

4.Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva

Každý musí rešpektovať vaše náboženské presvedčenie a rovnako aj vy tolerujete vieru iných.

Čo hovoria o deťoch demografické štatistiky SR?

Slovenská republika je jedna z najmladších krajín Európskej únie (priemerný vek je 38 rokov). K 31. decembru 2008 mala

Slovenská republika 5 412 254 obyvateľov, pričom takmer 13%

z tohto počtu tvorili deti a mládež do 15 rokov (702 462).V roku 2008 sa narodilo 57 360 živých detí.Na Slovensku umiera menej detí do päť rokov – v roku 1990 ich bolo 14 a v roku 2007 osem z tisíca živonarodených. V porovnaní s Českou republikou je to však o sto percent viac. Slovensko sa nachádza na 151. mieste vo svete spolu s Litvou,  so Srbskom, s USA a Spojenými arabskými emirátmi.

Rozmanitosť spoločnosti ukazuje, že Slovensko nikdy nebolo etnicky homogénnou krajinou,aj keď ju tak často najmä politici charakterizujú.

O čo sa snažíme? Advokácia, mainstream, networking

Presadzovanie systémových zmien v rodinnej starostlivosti poskytovanej deťom ,ich matkám, ženám v spolupráci so slovenskými organizáciami: komunikáciou s relevantnými orgánmi a organizáciami cez skupinové advokačné organizácie ako je  Koalícia pre deti, Unicef, Nadácia pre deti Slovenska.

Bott Lívia

Bott Lívia

Je zakladateľka a projektová manažérka MINORITY KIDS. Štúdium absolvovala v oblasti ekonómie v špecializácií regionálny rozvoj a európske štúdie . Pracovné skúsenosti má z oblasti marketingu,fundriasingu, manažmentu neziskových organizácií v UNDP, Eurocord-Slovakia, Nadácii pre deti Slovenska. Venuje sa výskumu v oblasti gender wage gap, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí na pracovnom trhu a cezhraničnej spolupráce. Má dve deti a riadi OZ FutuReg. Rada sa venuje svojim projektom v rámci EUprojekt, srdcovou záležitosťou je však Minority Kids.Má rada taliansku kuchyňu, cestovanie a organizovanie.

Back To Top