skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Segregácia Rómskych Detí

Segregácia rómskych detí

Segregácia žiakov na rómskych a majoritných (maďarských), ku ktorej prichádza v Moldave nad Bodvou a ktorá je témou článku Mózesa Szabolcsa v denníku Új szó zo dňa 3. augusta 2016,  nie je ojedinelý jav. Sme svedkami toho, že priepasť medzi chudobnými a bohatými, medzi vzdelanými a takmer analfabetmi, medzi svetobežníkmi a ľuďmi, ktorí neboli za hranicami svojho okresu, sa čoraz viac prehlbuje. Podobná segregácia sa deje všade na Slovensku, kde je vyšší počet Rómov.

O rozdeľovaní detí v základnej  škole v Moldave nad Bodvou na rómske a deti z majority  píše vo svojom  príspevku aj Rudolf Sivý na portáli aktuality.sk dňa 6. 7. 2016.  Výpovede zástupcov školy a rodičov svedčia o tom, že ani v Moldave  nie je situácia čierno-biela. Vďaka takým ľuďom, ako je riaditeľka školy Andrea Papp, sa ľuďom oboch komunít otvárajú oči.  Rómovia zo sociálne znevýhodneného  prostredia začínajú chápať, že musia poslať svoje deti do školy a ľudia z majority si uvedomujú,  že segregácia a  nie je správna cesta. Našťastie aj v Moldave sú mamy, ktoré chápu, že ich deti budú vedieť s Rómami lepšie komunikovať ak sa budú deti vzdelávať  spoločne. Je totiž veľký predpoklad, že žiť spoločne tam budú aj v ďalších rokoch.

Viac  na http://www.aktuality.sk/clanok/352949/chceli-ju-zbit-nevzdala-sa-romov-z-moldavy-naucila-chodit-do-skoly/

 

 

Back To Top