skip to Main Content
Témy Projektu V Júni 2016

Témy projektu v júni 2016

Naše letné témy sa zameriavajú hlavne na pracovný trh, právo matky na pracovisku,čo môže byť aktuálne v septembri, keď dieťa ide do škôlky. O právnych radách, Dohovore detí si prečítajte v sekcii Práva KIDS, kde poskytuje poradenstvo právnik Vladimíra Horváth.Pripraví vás to do života pred nástupom do práce po alebo počas materskej dovolenke.

S právnym poradenstvom to ale nekončí, ďalej o životných situáciách pri zmene pracoviska  a miesta pracoviska pri sťahovaní, poradí coach Eva Bolemant.

Psychologička vedie úvahy a mýtoch v práci matky, o vplyve pracujúcej matky na dieťa a zodpovednosti.

O tom ako fungujeme si prečítate viac na novej stránke, vitajte a príjemné čítanie.

Bott Lívia

Bott Lívia

Je zakladateľka a projektová manažérka MINORITY KIDS. Štúdium absolvovala v oblasti ekonómie v špecializácií regionálny rozvoj a európske štúdie . Pracovné skúsenosti má z oblasti marketingu,fundriasingu, manažmentu neziskových organizácií v UNDP, Eurocord-Slovakia, Nadácii pre deti Slovenska. Venuje sa výskumu v oblasti gender wage gap, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí na pracovnom trhu a cezhraničnej spolupráce. Má dve deti a riadi OZ FutuReg. Rada sa venuje svojim projektom v rámci EUprojekt, srdcovou záležitosťou je však Minority Kids.Má rada taliansku kuchyňu, cestovanie a organizovanie.

Back To Top