skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Čo S Deťmi S Autizmom V čase Karantény

Čo s deťmi s autizmom v čase karantény

Pandémia spôsobená koronavírusom, karanténa –to všetko sa stalo súčasťou nášho každodenného života. Nie je to ľahké ani pre bežných ľudí, ešte ťažšie prežívajú karantenu ľudia s autizmom. Podľa štatistík ich je približne 1 – 1,5% z celkovej populácie. Čo priniesol koronavírus týmto ľuďom, deťom i dospelým resp. ich rodičom?


S autizmom sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie a okolie má o ňom stále viac informácií. Akiste sa každý z nás stretol už s osobou, ktorá má autizmus, jej rodinným príslušníkom, prípadne sme o autizme počuli aspoň v médiách.

Porucha autistického spektra: porucha mentálneho vývoja pretrvávajúca po celý život (pervazívna). Pri tomto stave sa človek izoluje od spoločenských interakcií, komunikácie, resp. odlišne reguluje svoje emócie. Autizmus sa v súčasnosti diagnostikuje na základe výskytu porúch správania. Termín spektrum vyjadruje, že u každého človeka sa autizmus môže prejaviť iným spôsobom: závisí to od veku, štádia pokročilosti autizmu, úrovne intelektuálnych schopností, úrovne reči a porozumenia reči, osobnosti, vonkajších vplyvov, resp. od iných ochorení a porúch.


Pre deti a zároveň aj pre dospelých s diagnózou autizmu je pravidelný denný režim nesmierne dôležitý. rovnako ako aj jedna dobre vytvorená štruktúra, nakoľko im táto vypočítateľnosť a predvídateľnosť dodáva duševnú istotu. Týmito drobnými „trikmi” možno predísť zhoršeniu stavu, či prípadným problémom v správaní sa.  Pri tejto diagnóze je potrebné počítať s tým,, že zmeny, vybočenie z rutiny, denný režim, na ktorý sú zvyknutí,, zvládajú ľudia s touto diagnózou veľmi ťažko.

Na základe týchto informácií si predstavme, aký vplyv môže mať karanténa na jedincov s diagnózou autizmu.

Karanténou došlo k narušeniu ich denného poriadku a k prevráteniu celej štruktúry, pričom je celkom možné, že staré známe rutiny – akokoľvek spojené s aktivitami, ktoré nie sú momentálne dostupné tak, ako boli predtým môžu výrazne prispieť k vzniku problémov v ich správaní sa.

Aké sú možnosti uľahčiť týmto deťom život?

Dávka trpezlivosti a rozvahy sa vždy zíde!  Pritom sa posnažme pre naše deti vytvoriť jeden nový, udržateľný denný poriadok, vďaka ktorému efektívne rozvrhneme čas. Dbajme aj o priestorovú štruktúru: vymedzme priestor na štúdium, jedenie, hranie (pokiaľ je to možné, oddelene od seba). Pokiaľ naše dieťa navštevuje špeciálnu školu, ktorá nevie zabezpečiť vzdelávanie na diaľku, rozvoj a celkovo starostlivosť, urobme maximum preto, aby mali deti svoj režim, pretože ho potrebujú! Na scénu nastupujú supermamy, ktoré striedajú roly opatrovateliek, kamarátok a aj terapeutiek.

Ak nám napriek tomu dochádza supersila, urobme si pauzu ako napr. aj pri učení, rozvoji. Uprostred toho všetkého nezabudnime ani na seba . Školy zatvorili svoje brány a dôsledkom toho máme oveľa menej možností na „pauzu pre mamu” resp. na tzv. čas pre seba. Pre udržanie svojho duševného zdravia a pohody však nemôžeme zanedbať relax, ktorý nám pomôže získať novú energiu. Môže mať podobu horúceho kúpeľa, romantického filmu, či pohárika vína…

Využime čas na ešte lepšie spoznanie našich detí! Budujme na silných základoch a raz za čas si nezabudnime urobiť aj pauzu!

Tento článok je preložený z maďarského jazyka, autorkou pôvodného článku je Beatrix Slezák, text prešiel korekturou.

Back To Top