skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Najzraniteľnejší Sú Tí Najchudobnejší

Najzraniteľnejší sú tí najchudobnejší

O neopodstatnenom zaraďovaní rómskych žiakov do špeciálnych základných škôl sa napísali mnohé štúdie. Zaoberali sa ním medzinárodné inštitúcie, mnohí odborníci, ktorí nevedeli pochopiť, prečo viac ako 60 percent detí v špeciálnych školách tvoria deti z rómskych komunít. Štúdie zistili, že dôvodmi sú neznalosť vyučovacieho jazyka, nevhodné testy pri prijímaní do školy jazyku, ktorému deti nerozumejú, lebo ich materinským jazykom je rómčina, absencia vhodných materiálnych podmienok v rodine – miesto na knihy, písací stôl, alebo niekedy skutočnosť, že ide o najbližšiu školu k rómskej osade. Príbeh detí zo súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch je osobitný a mimoriadne závažný. Do médií sa dostal približne pred dvomi rokmi.

  Na základe podnetu bývalého splnomocnenca vlády SR Petra Polláka inšpektori Štátnej školskej inšpekcie zistili niekoľko vážnych pochybení v tejto súkromnej základnej škole. Potvrdili, že do školy boli viacerí rómski žiaci  zaradení na základe nevhodných testov v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Tam im účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu. Na základe uvedených zistení bola škola v Rokycanoch zrušená. Po dvoch rokoch bolo potvrdené, že z 39 detí bolo len 8 oprávnenene zaradených do špeciálnej základnej školy. Ostatné deti podľa vyšetrenia patria do základnej školy. Zriaďovateľ školy chcel takto získať viac financií od štátu a jednoducho obchodoval s deťmi. Dnes chodia deti do školy v susednom Bajerove, kde však starosta nechce Rómov a snaží sa o opätovné  zriadenie školy v Rokycanoch.
Napriek tomu, že bol podaný podnet na zriaďovateľa, žiadny trest nedostal, s odôvodnením, že skutok sa nenaplnil. Je jednoznačné, že zriaďovateľ a psychológovia, ktorí testovali deti porušili zákony a morálku ukotvenú v našej krajine v deklaráciách týkajúcich sa ľudských práv. Našťastie, sa im nepodarilo dotiahnuť veci tak ďaleko, aby väčšine deti nenapraviteľne ovplyvnili celý život a dúfajme, že rozhodnutie súdu sa stalo precedensom pre iných, ktorí by mali podobné úmysly. Takýmto ľuďom je ľahostajné, že absolvent špeciálnej základnej školy nemôže pokračovať v štúdiu na strednej škole a že môže absolvovať len obmedzený počet odborov. Takíto ľudia sa správajú ignorantsky voči tomu, že z dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene zaradené do špeciálnej školy vyrastie frustrovaný dospelý človek, ktorý už nikdy nedobehne rozdiel medzi vzdelávaním na riadnej škole a na špeciálnej základnej škole. Takýmto ľuďom záleží len na vlastnom obohatení.

Prípad Rokycian potvrdil tvrdenia sociológov o tom, že najchudobnejší ľudia sú najzraniteľnejší a že ak sú v regióne v nepriaznivej ekonomickej situácii a ocitajú sa na okraji spoločnosti Rómovia aj nerómovia, Rómovia sú viac vytlačení na okraj a viac diskriminovaní. Prípad potvrdil, že ak nebudú týchto ľudí ochraňovať štátne inštitúcie, sami to nedokážu.

Back To Top