skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Psychologička Píše: Ako Sa Spolu úspešne Učiť S Deťmi?

Psychologička píše: Ako sa spolu úspešne učiť s deťmi?

 Vo svojej praxi často počúvam od rodičov, že ich deti nechcú sa učiť, nedajú sa motivovať, učenie je každodenným bojom, strácajú trpezlivosť a „nervy“. Je začiatok jesene, vhodný čas na to, aby ste v rodine zaviedli alebo znovuzaviedli režim pre školákov a zadefinovali si určité pravidlá, ktorými sa budete riadiť počas školského roka.Kedy? S Kým? Kde? Ako? To sú otázky, ktoré je dôležité mať zodpovedané na začiatku školského roka a môžu dať usmerenenie v tom, aby ste domácu prípravu s vašimi deťmi prežili v pokojnej a radostnej atmosfére.

1.Kedy sa učiť? Predstavte si, že vaše dieťa trávi v škole najmenej 4 vyučovacie hodiny, to znamená, že celé doobedie sedí v lavici, musí sa sústrediť, rozmýšľať, riešiť úlohy a pod. Predovšetkým pre prváčikov je to dosť vyčerpávajúce. Po príchode domov ich čaké domáca príprava. Ak rodičia určia čas svojim deťom na domácu prípravu bez toho, aby im dali aspoň malú možnosť spolurozhodovania, často zápasia s dlhým vyjednávaním, krikom a plačom. Avšak ak dieťa má teda pocit, že jeho názor sa ráta, že sa môže vyjadriť a ovplyvniť to ako jeho deň bude vyzerať, ochotnejšie si sadne k pracovnému stolu. Vášmu školákovi môžete navrhnúť, či sa chce učiť napr. pred olovrantom alebo po olovrante. Stačia teda dve možnosti, ktoré vyhovujú vám aj vášmu dieťaťu, takže sa môže slobodne rozhodnúť.

2.S kým sa učiť?-  Ako sa táto otázka zodpovie, závisí predovšetkým od toho, akú máte pracovnú dobu. Najideálnejšie samozrejme je, ak sa dieťa prevažne učí s jedným rodičom. Prvý stupeň základnej školy je rozhodujúci v tom, aké pracovné návyky si dieťa osvojí, aký postoj ku škole, učiteľom a učeniu nadobudne.

3.Kde sa učiť? – Tak ako dospelí majú svoj pracovný kútik, tak by ho mali mať aj deti. Predovšetkým tie menšie sa veľmi tešia, ak sa môžu zapojiť do zariadenia svojho „pracovného“ kútika. Veľkú službu robí nástenka nad pracovným stolom, kde sú zavesené všetky dôležité učebné látky, pomôcky, rozvrh. Dieťa ich má pred sebou, a trénuje si svoju vizuálnu pamäť.Nástenka môže obsahovať písmenká, vybrané slová, násobilka a pod. Tieto veci môžete aj spolu vytvoriť, pretože už pri samotnom vyrábaní sa dieťa učí. Na stole by však nemalo byť veľa vecí, hlavne nie také, ktoré k učeniu nepatria.

4. Ako sa učiť, kde začať, čím pokračovať? Rozvrh hodín môže odštartovať efektívne a zmysluplné učenie sa. Dieťa potrebuje vedieť, aké vyučovacie hodiny má nasledujúci deň, aké učebnice a ďalšie pomôcky bude potrebovať. Začať môžete práve touto prípravou, do ktorej zapájate vaše dieťa. Neodporúčam robiť to za neho alebo bez neho. Po prvé, je to činnosť, ktorú zvládne aj prvák-  na začiatku samozrejme s vašim vedením-, neskôr sa to stáva automatickou a samostatnou činnosťou bez nutnosti prítomnosti rodičov.  Po druhé, učíte ho, ako sa pripraviť, vediete ho k zodpovednosti a samostatnosti, podporujete jeho kompetentnosť tým, že mu veríte, že to dokáže urobiť. Ako budete pokračovať v učení sa, závisí od vás a vášho dieťaťa. Navrhujem dať vášmu dieťaťu možnosť výberu z dvoch činností, a to už od prvého ročníka. Napríklad: Začneš písaním úloh z matematiky alebo s čítaním? Ak si vyberie písanie úloh z matematiky, tak logicky pokračujeme čítaním. Potom sa ho môžeme znovu opýtať: budeš pokračovať učením sa básničky alebo prírodovedy?

1. časť článku, ktorú sme zverejnili o spôsobe ako sa s deťmi dobre učit nám do projektu napísala Mgr. Silvia Érseková, psychologička, ďakujeme. Článok pokračuje ďalej s témou či odmeňovať alebo nie.

Silvia Érseková– je terapeutka špecializovaná na hry, autorka projektu Na káve so psychologičkou. Svoje štúdium psychológie ukončila v roku 2010 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje skúsenosti získavala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch, neskôr v Bratislave, a v Plamienok n. o. ako dobrovoľníčka. Jej snom bolo zúčastniť sa výcviku v Terapii hrou, ktorý sa jej splnil pred rokom. Naďalej spolupracuje s Inštitútom Terapie Hrou. Momentálne vedie projekt Na káve so psychologičkou, ktorého zámerom je priniesť psychológiu medzi ľudí, odbúravať mýty a predsudky a zameriavať pozornosť na predchádzanie problémov. Okrem psychológie buduje svoju sieť e-shopov v spolupráci s jednou špičkovou anti-agingovou spoločnosťou.  Už odmalička snívala o tom, že bude ľuďom pomáhať, teraz má na to všetky nástroje.

Back To Top