skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Sedem Rád Ako Poraziť Sedemhlavého Draka S Pomocou Siedmich Zvykov

Sedem rád ako poraziť sedemhlavého draka s pomocou siedmich zvykov

Kto by nepoznal rozprávkových sedemhlavých drakov?Sú to bytosti, ktoré stoja na temnej strane, a ktoré je potrebné zdolať, aby sme sa mohli stať hrdinami. Podľa môjho názoru takéto mýtické postavy existujú aj v reálnom svete, len v inej podobe, ako v rozprávkach.


Čo mám na myslím?

Okrem iného rýchlo sa znížujúce spoločenské hodnoty ohrozujúce aj naše deti v modernej dobe: (1) strata motivácie, (2) emocionálna a (3) mentálna instabilita, (4) bezúčelnosť, (5) beznádejnosť, (6) chýbajúce zručnosti spolupráce a (7) riadenia konfliktov.


Avšak nezúfajme. Podobne ako v rozprávkach, aj v reálnom živote je možné poraziť sedemhlavého draka, čiže sedem neduhov napríklad prostredníctvom siedmych rád Stephena R. Coveyho.

7 návykov šťastných detí

Určite ste sa už viacerí stretli s menom Stephena R. Coveyho, a s jeho veľmi úspešným dielom s názovom: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí (Eastone Books, 2010). Kniha je určená vedúcim pracovníkom a menedžerom. Pozostáva zo siedmich rád, ako získať správne návyky a vzory správania sa, pomocou ktorých môžeme žiť plnší a kvalitnejší život. Syn autora, Sean Covey pripravil adaptáciu knihy pre mladšie vekové skupiny. Jeho kniha 7 návykov šťastných detí (FC Czech s.r.o., 2010) je zameraná na malé deti, a kniha 7 návykov úspešných teenagerov (FC Czech s.r.o., 2010) je venovaná tínedžerom a mladým dospelým.

Rady Stephena R. Coveyho a jeho syna spočívajú v osvojení si týchto návykov:

 1. Buďte proaktívni!
  Prevezmime kontrolu nad svojimi vlastnými životmi, prevezmime zodpovednosť za svoje životy. Buďme proaktívni, tvoriví, nenechávajme sa len tak unášať životom. Samozrejme nevieme všetko riadiť v našich životoch, ale je jedna vec, ktorú môžeme vždy ovplyvniť: a to je naša reakcia na to, čo sa s nami deje.
 2. Začnite s jasnou predstavou cieľa!
  V živote potrebujeme ciele, ku ktorým môžeme smerovať a pre ktoré je potrebné vstávať sa z postele (motivácia). Odporúča sa objasniť si, že čo chceme v živote dosiahnuť, a ako sa k týmto cieľom dostaneme. Majme dlho-dobé, stredno-dobé a krátkodobé ciele.3.
 3. Na prvé miesto dávajte to najdôležitejšie!
  Často sa sťažujeme, že nemáme čas na nič, sme zahltení prácou. Naučme sa zoradiť naše úlohy, a tak môžeme usporiť veľa času a energie.
 4. Rozmýšlajte spôsobom výhra-výhra!
  My, ľudia nie sme rovnakí, každý je jedinečný, z toho vyplýva, že máme iné životné skúsenosti, a často máme odlišné názory na určité veci. Toto všetko môže viesť ku konfliktom, ale vždy existuje riešenie, ktoré je výhodné pre obidve strany – rozmýšľajme spôsobom výhra-výhra!5.
 5. Najprv sa snažte pochopiť, až potom byť pochopený!
  Častou chybou komunikácie je, že hovoríme bok po boku, nepočúvame druhú stranu – a to môže viesť k nedorozumeniam a k  menším či väčším konfliktom. Skúsme viacej pozorovať druhých, počúvajme ich a pochopme ich situáciu.6.
 6. Vytvárajte synergie!
  Synergia znamená spoluprácu. Dvaja alebo viacerí ľudia so spoločnou prácou dosahujú lepšie výsledky, ako by dosiahli jednotlivo. Ak sa nevieme s druhou stranou dohodnúť, hľadajme ďalšie, nové alternatívy.
 7. Ostrite pílu!
  Tak ako pílu aj seba samých je potrebné treba z času na čas vyostriť, aby sme boli výkonnejší, e potrebné nájsť si čas na obnovu . Je potrebné nepretržite sa starať o naše telo i dušu, mentálne i duševné zdravie.
  7 návykov, ktoré Coveyzhrnul, je možné rozdeliť do troch veľkých skupín:
  (1) Prvé tri zvyky rozvíjajú tzv. intrapersonálnu inteligenciu (týkajúca sa nás amotných) a ktorá je sprevádzaná našou schopnosťou porozumieť našim vlastným emóciám, cieľom a zámerom.
  (2) Štvrtý, piaty a šiesty zvyk nám pomáha efektívne spolupracovať s  ostatnými, ide o interpersonálnau inteligenciau.
  (3) Posledný, siedmy zvyk podporuje osobnú obnovu, a pomáha nám vytvori rovnováhu v našom živote.
Back To Top