skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Sila Pozitivity

Sila pozitivity

Buď optimista! Mysli pozitívne! Raduj sa zo života, prežívaj čím viac pozitívnych citov! Takto nám mnohí ľudia dávajú dobré rady. Niekedy ich poslúchneme, inokedy pochybujeme, či sú vôbec realizovateľné, alebo účinné. Ale kde je pravda? Naozaj pomôže pozitivita, alebo funguje iba iluzórne? A čo je s negatívnymi pocitmi, životnými situáciami? V tomto článku sa zaoberám práve  týmito otázkami.

Na čo sú dobré pocity?

Pocity dlhý čas nedostali vhodnú pozornosť vo vedách, podľa vedcov boli
nepreskúmateľné a veľmi osobné. Neskôr si však začali uvedomovať, že rôzne pocity ovplyvňujú naše skutky, fungovanie nášho tela. Spočiatku odborníkov zaujímali iba negatívne pocity, pozitívne ignorovali. Skúmali, aký význam majú pre človeka negatívne pocity, akými sú strach, odpor, úzkosť, únava a ďalšie. Podľa teórie vedcov tieto pocity upozorňujú naše telo na nejaký problém a oznamujú, že je potrebné konať. Znamená to, že už by sme ako ľudstvo neboli na zemi, keby naši predkovia žijúci v jaskyniach neutekali pred mamutmi, nebránili sa pred tigrami či inými šelmami. Pocit strachu im prikazoval brániť sa a uháňať od hrozby.


Aj dnes na nás číhajú nebezpečenstvá a naše múdre telo nám posiela varovania: po tmavých uličkách sa ideme obozretne, skazené jedlo odmietame, lebo sa nám protiví, keď cítime únavu, odpočívame, aby sme sa vyhli vyčerpanosti. Približne na prelome druhého a tretieho tisícročia sa do pozornosti vedcov dostali aj pozitívne pocity. Medzi najznámejšie propagátorky pozitívneho myslenia patrili Barbora Fredricksonová. Táto psychologička vo svojom diele Moc pozitívnych pocitov vedecky(!) dokazuje, že pozitivita je úžasná vec: omladzuje, okrášľuje, ozdravuje, robí z nás kreatívnejšie a šťastnejšie osobnosti a posilňuje náš charakter.

Počas svojich výskumov Fredricksonová objavila 6 vedeckých faktorov pozitivity:

1.Povzbudzuje dobrý pocit – pozitívne pocity sú spojené s príjemnými zážitkami, avšak upozorňuje na to, že nie všetko patrí do kategórie pozitivity, čo povzbudzuje dobrý pocit (napr. drogy a iné škodlivé závislosti). Naozajstná pozitivita má 10 foriem: radosť, vďačnosť, veselosť, záujem, nádej, hrdosť, šťastie, zbožnosť, inšpirovanosť a láska.

2. Mení spôsob fungovania mysle – otvára myseľ a zvyšuje dohľad. Keď sa cítime dobre, naše myslenie sa stane viac flexibilným, rýchlejšie poznamenáme nové informácie, vidíme väčšie súvislosti, staneme sa otvorenejšími. Proste sa rýchlejšie učíme a zdokonaľujeme.

3. Vytvára zdroje posilnenia – čím častejšie prežívame pozitívne pocity, tým viac zdrojov posilňovania sa v nás hromadí. Časom sa staneme silnejšími, múdrejšími a odolnejšími.

4. Je motorom odolnosti – počas života na nás vplýva veľa škodlivého stresu, ktorý oslabí náš imunitný systém a veľa krát aj ochorieme kvôli tomu. Pozitivita má práve opačný vplyv na náš organizmus, spustí také biochemické procesy, ktoré neutralizujú negatívne vplyvy stresu a pomôžu organizmu zdravo fungovať.

5. Učí nás prekonávať negatívne situácie – je prirodzené, že v našich životoch sa objavujú negatívne situácie, rôzne problémy, stresové situácie. Keď je v našom živote viac pozitívnych vecí ako negatívnych, znamená to, že pomer pozitivity je vhodný (podľa Fredricksonovej optimálny pomer dobrých a zlých chvíľ je 3:1), vplyvom čoho sa škodlivé vplyvy negatívnych udalostí stanú neutrálnymi, a my sa cítime viac vitálnymi, kreatívnymi a odolnými.

6. Pozitivitu je možné zvýšiť – Fredricksonová tvrdí, že vo veľkej miere vieme ovplyvniť, že kedy a ako sa cítime vo svojej koži. Keď sme ochotní delať, vieme zvýšiť náš pomer pozitivity, a môžeme opustiť situáciu ukotvenia smerom k vývoju.

Ako vieme pomôcť našim deťom, aby zvýšili svoj vlastný pomer pozitivity?

Podľa posledného faktora sme aktívnymi tvorcami svojich životov, vieme veľa spraviť v záujme toho, aby sme žili kvalitnejší, plnohodnotnejší život. Pozitivitu môžeme rozvíjať nielen u seba, ale aj u našich detí, a to už od tehotenstva. Matka dokáže komunikovať s dieťaťom už počas tehotenstva a zakladá tak citové bezpečie a zdravý vývoj dieťaťa. Rozhodujúce sú i hodiny hneď po narodení, prvá hodina prežitá s matkou vysiela bábätku dôležitú správu: „Si na dobrom mieste, si v bezpečí, máme ťa radi.“. Objatia,
hladkanie po pôrode i neskôr, hrajú dôležitú rolu, zvýšia dobrú náladu detí, ich duševnú pohodu. Spolu prežitý čas mimoriadne zvyšuje pozitivitu detí. Takým aktivitami sú napr. spoločná hra, jedenie za spoločným stolom, prechádzka, výlet, večerná rozprávka, atď. Pobyt na čerstvom vzduchu už automaticky zabezpečí príjemný pocit.

Existuje nespočetný rad zvyšovania pozitivity u detí a je povinnosťou nás, rodičov im ich sprostredkovať. Viac techník a viac informácií získate, ak si preštudujete spomínanú knihu Barbory Fredricksonovej, ale aj  keď budete naďalej sledovať našu stránku.

Pôvodný článok do slovenského jazyka preložila Erzsébet Jakubecz, korekciu spravila Agneša Horváthová.

Back To Top