skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk
Zbavovanie Sa Hračiek – Jednoduché  Detstvo

Zbavovanie sa hračiek – Jednoduché detstvo

Aké má rodič možnosti, pokiaľ si želá udržať poriadok a zároveň by rád doprial dieťaťu hračky? Ak by chcel dávať až nad hranicu rozmaznávania? Má sa v takomto prípade zbaviť časti starých hračiek? Rodičia sa obávajú tohto kroku najmä zo strachu z toho, že ak „vezmú“ dieťaťu hračky, začne šalieť.

Metóda KonMari prináša nový pohľad na vec triedenia a zbavovania sa hračiek: počas neprítomnosti dieťaťa sa udejú v izbe veľké zmeny a on sa poteší poriadku a na dávno nevídané hračky, často stratené medzi ostatnými, zabudne. Povedzme, že spomedzi desať Barbie vezmeme dieťaťu dve z nich, pravdepodobne mu budú chýbať, no zároveň si po takejto zmene uvedomí dôležitosť toho, čo získal: priestor a možnosť pre kreatívne hry. Samozrejme obľúbené hračky a ani mnohostranne využiteľné ako napr. stavebnice alebo bábiky nevyhadzujeme. Využitých, zlomených, pokazených hračiek sa však naopak, pokojne môžeme zbaviť. Pokiaľ sme si nie istí tým, či bude naše dieťa hľadať danú hračku, môžeme tento kus na skúšku skryť a o mesiac – dva, pokiaľ ho za ten čas nehľadal, vytriediť. Ak jedna hračka nechýba dva mesiace, už ani nebude. S pokojným svedomím môžeme dať úplne bezbolestne zbohom takýmto spôsobom sa povaľujúcim hračkám.

Zo zvyšných hračiek je vhodné vytvoriť tzv. požičovňu hračiek: časť hračiek odložíme a z požičovne vyberieme nový kus až vtedy, ak tam niečo na oplátku vložíme. Takýmto spôsobom sa môžeme vyhnúť nakopeniu hromady hračiek v detskej izbe. Pri menších deťoch môžeme aj my sami zrealizovať takúto výmenu raz – dva krát mesačne sledujúc, čo dieťa zaujíma a s čím sa naopak, hrá menej.

Cieľom je, aby na očiach ostalo pomerne malé množstvo hračiek: tri – štyri kusy na polici a zvyšné uložené v boxoch – týmto spôsobom dosiahneme poriadok aspoň z vizuálneho hľadiska. Na prvý pohľad sa môže zdať byť nemožné zamestnať dieťa s takýmto množstvom hračiek.

Zároveň však nezabúdajme na to, že dieťa sa dokáže zahrať takmer so všetkým: z dvoch stoličiek a deky si postaví bunker, v ktorom sa hrá celé poobedie. Načo sa máme vlastne snažiť s množstvom
ďalších hračiek?


Článok sa zaoberá analýzou vplyvu konzumu na dieťa z pohľadu ekonómky – matky. Zdôrazňuje dôležitosť vedomostí a minimalizmu už od útleho veku dieťaťa.

Do slovenského jazyka preložila Noémi Kalmárová, za korekturu ďakujeme Ágneše Horváthovej.

Bott Lívia

Bott Lívia

Je zakladateľka a projektová manažérka MINORITY KIDS. Štúdium absolvovala v oblasti ekonómie v špecializácií regionálny rozvoj a európske štúdie . Pracovné skúsenosti má z oblasti marketingu,fundriasingu, manažmentu neziskových organizácií v UNDP, Eurocord-Slovakia, Nadácii pre deti Slovenska. Venuje sa výskumu v oblasti gender wage gap, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí na pracovnom trhu a cezhraničnej spolupráce. Má dve deti a riadi OZ FutuReg. Rada sa venuje svojim projektom v rámci EUprojekt, srdcovou záležitosťou je však Minority Kids.Má rada taliansku kuchyňu, cestovanie a organizovanie.

Back To Top