skip to Main Content
0917737076 info@minoritykids.sk

Viac ako druhé mamy

Keď sme v rámci jedného projektu v Nitrianskom regióne robili s rómskymi deťmi, boli sme nešťastní. V školách sme počuli o deťoch len samé negatívne veci:  majú veľkú absenciu, musia opakovať ročník, nerobia si domáce úlohy, rodičia sa im nevenujú a nechodia na rodičovské združenia. Rozmýšľali…

Čítať viac

Matka na pracovisku

V tejto sekcii sa Vám pokúsime stručne odpovedať na časté otázky matiek, týkajúcich sa práce a zamestnania. Je možné pracovať počas rodičovskej dovolenky? Matka môže pracovať aj počas materskej aj počas rodičovskej dovolenky bez straty nároku na ma materskú resp. rodičovský príspevok.…

Čítať viac

Pracujúca matka I.

Ako merať rodovú rovnosť? Index rodovej rovnosti Gender gap ako jeden z najdôležitejších gender ukazovateľov je vo všetkých dimenziách kvantifikovaná pomocou dvoch dostupných dát: publikovanej štatistiky a dát z medzinárodných organizácií a z výskumných dát kvalitatívneho prieskumu z Exekutívnej mienky World Economic Forum. Rodová rovnosť sa…

Čítať viac
Back To Top